Zámecká 777/78 Brno
+420 777 592 741
info@mojevoda.com

Ochrana osobních údajů

Chráníme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje a data shromažďujeme výhradně proto, abychom Vám mohli poskytovat naše služby v jejich plné šíři. Veškeré informace o Vaší osobě a společnosti používáme pouze pro naši vnitřní potřebu a neposkytujeme je v žádné podobě nikomu jinému.

Stanete-li se našim zákazníkem, dáváte při své objednávce souhlas s tím, že údaje o Vás a vašich nákupech budou shromažďovány a používány. S těmito údaji je ale vždy zacházeno výhradně v souladu se zákonem stanovenými postupy.

Jako registrovaný správce a zpracovatel osobních údajů s daty nakládáme dle znění Zákona o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb.

Osobní údaje uchováváme v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Vaše osobní údaje předáváme pouze externím dopravcům, a to pouze v takovém rozsahu,
aby vám byli schopni bezproblémově doručit zboží.

Bez vašeho výslovného souhlasu pak vždy nakládáme s vašimi osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v §5 odst. 2 písm. b)
a v §5 odst. 6.

Vaše osobní údaje jsou u nás obvyklým způsobem zajištěny a zabezpečeny proti jejich zneužití.

Ve smyslu §5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů jsme oprávněni vámi poskytnuté údaje použít pouze za účelem nabízení obchodu a služeb naší společností.

Na základě Vaši žádosti budou vaše osobní údaje z naší databáze kdykoliv zcela vymazány.

Poskytování dat třetím stranám

Vaše osobní údaje a data, která uvedete při své objednávce, jsou pro nás důvěrná a v žádném případě je neposkytujeme třetím stranám.

Pouze pro statistické a marketingové účely poskytujeme důvěryhodným třetím stranám a veřejnosti souhrnné statistické informace a údaje o návštěvnosti našeho obchodu, obratu a další marketingové údaje.

Tyto statistiky však nikdy neobsahují žádnou informaci, která by umožnila jakkoliv identifikovat naše jednotlivé zákazníky.